Aktualności

Zebranie plenarne Komitetu Transportu w dniu 31 sierpnia 2016 roku w Arłamowie

Ważniejsze omawiane sprawy:

  • Referat „Rozwój i modernizacja infrastruktury kolejowej w Polsce (dr inż. Andrzej Żurkowski)
  • Wybory uzupełniające do Komitetu
  • Określenie struktury Komitetu
  • Powołanie przewodniczących Sekcji
  • Określenie programu pracy Komitetu
  • Powołanie Zespołu ds. innowacyjności w Transporcie
  • Ustalenie zasad patronowania konferencjom naukowym przez Komitet Transportu
  • Poparcie kandydatury do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Monografia „Technologie Transportowe” pod redakcja naukową prof. Leszka Mindura

Książka została przygotowana pod patronatem Komitetu Transportu PAN. Stanowi opracowanie zbiorowe grona znakomitych autorów, członków KT PAN oraz ekspertów Zespołu. Książka liczy 17 rozdziałów, 767 stron i 358 pozycji bibliograficznych. Wydana została przez Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Warszawa Radom 2014. Jest to interdyscyplinarna monografia będąca cennym wkładem w rozwój nauki o transporcie. Książka zdobyła nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju jako najlepsza monografia o problematyce transportowej. Z uwagi na wysokie walory merytoryczne i innowacyjne zdobyła nagrodę Fundacji Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych w uznaniu wkładu w rozwój myśli innowacyjnej w polskim transporcie.


Program posiedzenia plenarnego Komitetu Transportu PAN z dn. 18 listopada 2016 r. - dostępny w pliku pdf.

 

Program posiedzenia plenarnego Komitetu Transportu PAN z dn. 21 kwietnia 2017 r. - dostępny w pliku pdf.