Aktualności

Ważniejsze omawiane sprawy:

  • Referat „Rozwój i modernizacja infrastruktury kolejowej w Polsce (dr inż. Andrzej Żurkowski),
  • Wybory uzupełniające do Komitetu,
  • Określenie struktury Komitetu,
  • Powołanie przewodniczących Sekcji,
  • Określenie programu pracy Komitetu,
  • Powołanie Zespołu ds. innowacyjności w Transporcie,
  • Ustalenie zasad patronowania konferencjom naukowym przez Komitet Transportu,
  • Poparcie kandydatury do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Książka została przygotowana pod patronatem Komitetu Transportu PAN. Stanowi opracowanie zbiorowe grona znakomitych autorów, członków KT PAN oraz ekspertów Zespołu. Książka liczy 17 rozdziałów, 767 stron i 358 pozycji bibliograficznych. Wydana została przez Instytut Technologii Eksploatacji- Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Warszawa Radom 2014. Jest to interdyscyplinarna monografia będąca cennym wkładem w rozwój nauki o transporcie. Książka zdobyła nagrodę Ministra Infrastruktury i Rozwoju jako najlepsza monografia o problematyce transportowej. Z uwagi na wysokie walory merytoryczne i innowacyjne zdobyła nagrodę Fundacji Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych w uznaniu wkładu w rozwój myśli innowacyjnej w polskim transporcie.