W dniach 8 i 9 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „SAFETY AND RELIABILITY IN TRANSPORT SYSTEMS”, zorganizowana przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej wspólnie z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych. Konferencja była organizowana pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej, Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk i Urzędu Transportu Kolejowego.

Konferencja była platformą wymiany poglądów związanych z problematyką bezpieczeństwa i niezawodności systemów transportowych i prezentacji osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych krajowych oraz zagranicznych zajmujących się zagadnieniami niezawodności obiektów i systemów transportowych. Językiem konferencyjnym był język angielski.

Sprawozdanie w pliku pdf.