W dniach 19 – 20 września 2016 r. odbyła się w Szczecinie XIII Międzynarodowa Konferencja Euro–Trans 2016 pt. „Transport. Wzrost i rozwój”. Organizatorem konferencji był Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, a współorganizatorem Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Sprawozdanie jest dostępne w pliku pdf..