W dniach 9-10 listopada 2016 r odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W TRANSPORCIE SZYNOWYM organizowana cyklicznie przez Instytut Kolejnictwa wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej. Konferencja została objęta patronatem honorowym: Ministra Infrastruktury i Budownictwa, JM Rektora Politechniki Warszawskiej, Prezesa UTK, Prezesa PKP S.A. oraz Komitetu Transportu PAN.

Sprawozdanie jest dostępne w pliku pdf.