Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński - Politechnika Warszawska

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Stanisław Gucma - Akademia Morska w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik - Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny
prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz - Politechnika Poznańska

Członek Prezydium - Redaktor Naczelny Kwartalnika Archives of Transport:

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna - Politechnika Warszawska

Sekretarz KT:

Dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk - Politechnika Warszawska