Program posiedzenia plenarnego Komitetu Transportu PAN z dn. 23-24 października 2017 r. - dostępny w pliku pdf.