informacja z posiedzenia KT PAN w dniu 14.09.2021 r. - w pliku pdf.

 informacja z posiedzenia kt pan w dniu 14092021