explo ship

W dniach 12-13.05.2021 r. w Akademii Morskiej w Szczecinie odbyła się kolejna, jedenasta, edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej EXPLO-SHIP.

Konferencja organizowana była przez trzy wydziały: Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki.

Konferencji patronowali: JM Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. Wojciech Ślączka, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne.

W konferencji uczestniczyli m.in. Przewodniczący Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk prof. Wojciech Wawrzyński oraz członkowie Komitetu, przedstawiciel Komitetu Geodezji PAN przewodniczący Komisji ds. Kształcenia i jednocześnie prorektor ds. Innowacji i Rozwoju AMS – prof. Janusz Uriasz, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie - pan Wojciech Zdanowicz wraz z zastępcami, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej pan Piotr Durajczyk, Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego w Iławie – pan Jacek Nowicki.

Konferencję zaszczycili swoją obecnością dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów uczelni morskich: Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. Tomasz Neumann oraz Dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni prof. Waldemar Mironiuk. W konferencji uczestniczyli również dziekani wszystkich pięciu wydziałów Akademii Morskiej w Szczecinie: Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Mechatroniki i Elektrotechniki, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu,

 

W konferencji wzięli udział naukowcy zaprzyjaźnionych uczelni (w kolejności alfabetycznej):

 • Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

 • Politechniki Białostockiej,

 • Politechniki Gdańskiej,

 • Politechniki  Poznańskiej,

 • Politechniki Warszawskiej,

 • Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

 • Uniwersytetu Szczecińskiego,

 • Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu,

 • Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

 • oraz Fundacji Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie.

 

W konferencji licznie uczestniczyli także pracownicy naszej Uczelni.

Konferencja odbywała się w trybie zdalnym.

W konferencji wzięło udział 71 uczestników. Wygłoszono 37 referatów: 3 na sesji plenarnej i 34 na sesjach tematycznych prowadzonych równolegle w dwóch wirtualnych salach.

Tematyka wystąpień dotyczyła szeroko rozumianego transportu, w szczególności autonomizacji środków transportu. Prezentowano zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa transportu, niezawodności i jakości zasilania środków transportu, telematyki transportu oraz zastosowań geoinformatyki w transporcie. Tematami referatów były również zagadnienia diagnostyki silników okrętowych oraz redukcja zużycia energii na statkach.

Konferencja umożliwiła prezentacje wyników prowadzonych badań i wymianę doświadczeń między naukowcami. Co ważne, stworzyła możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć młodym pracownikom nauki w okresie pandemii, kiedy brak jest konferencji odbywających się w trybie stacjonarnym, a konferencje zdalne organizowane są sporadycznie.

Organizatorzy zapraszają na kolejną Konferencję EXPLO-SHIP w dniach 11-13 maja 2022 roku.