av7 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja AV-POLAND 2021, było to największe tegoroczne wydarzenie związane z pojazdami autonomicznymi w Polsce. Zostało ono zorganizowane w formule hybrydowej, czyli było połączeniem tradycyjnego spotkania w sali konferencyjnej z prelegentami, ze spotkaniem z uczestnikami w formie online. Profesjonalne studio umożliwiło przedstawienie wydarzenia w jak najwyższej jakości obrazu oraz dźwięku. Rozpoczęcie konferencji poprzedziła wypowiedź Ministra Infrastruktury – Andrzeja Adamczyka. Następnie miało miejsce oficjalne rozpoczęcie prac Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych w Instytucie Transportu Samochodowego. Ponadto uczestnicy wydarzenia brali udział w dwóch sesjach promujących wyniki projektu AV-PL-ROAD – realizowanego przez konsorcjum składającego się z Ministerstwa Infrastruktury, Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Transportu Samochodowego - i międzynarodowej sesji projektów finansowanych w ramach unijnego programu Horyzont 2020. W trakcie sesji projektu AV-PL-ROAD omówiono wyniki badań prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego nad systemami awaryjnego hamowania i adaptacyjnego tempomatu, przeprowadzone na torze testowym.

Ponadto na podstawie analizy zasad wdrożeń automatyzacji transportu drogowego na świecie przedstawione zostały wnioski dla Polski. Ostatnim elementem sesji było przedstawienie przez Zielonej Księgi Pojazdów CAD zawierającej kompleksową diagnozę problematyki transportu drogowego przygotowanej przez ekspertów z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Prócz wspomnianych sesji projektowych na uczestników czekała również sesja grupy Wyszehradzkiej oraz dyskusja podczas eksperckiego panelu dyskusyjnego dotyczącego zmian technologicznych w transporcie i wyzwań z nimi związanych. Dzięki licznemu gronu zaproszonych prelegentów w tym m.in.: przedstawicieli uczelni wyższych, administracji państwowej czy pracownikom instytucji badawczych z wielu różnych krajów, udało się zebrać niezwykle szeroką widownię. Wydarzenie było transmitowane poprzez YouTube i Facebook, a najważniejsze informacje przekazywał konferencyjny Twitter. Ponadto cała konferencja była tłumaczona symultaniczne na język polski i angielski. Do dnia dzisiejszego konferencję obejrzało ponad 1300 osób na różnych kanałach. Konferencja była również szeroko rozpowszechniona w mediach zarówno lokalnych, branżowych jak i ogólnokrajowych. AV-POLAND to nie jest jednostkowe wydarzenie, jest to ciąg konferencji promujących, a także budujących świadomość jednej z gałęzi przemysłu która dotyka nas wszystkich – automatyzacji transportu drogowego. Na kolejną edycję, która odbędzie się w przyszłym roku zapraszamy już teraz.


https://www.its.waw.pl/11164,pl,AV-Poland-2021-relacja-wideo.html