W dniach 04–07.12. 2017 r., w hotelu „Hyrny” w Zakopanem, odbyła się XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa - TRANSCOMP.

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był Dziekan Wydziału Transportu i Elektrotechniki Dr hab. inż. Marcin Chrzan, prof. nadzw., a patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik.

Uczestnicy konferencji reprezentowali 51 uczelni z kraju i zagranicy, 9 instytutów naukowych oraz 37 instytucji, firm i urzędów związanych z transportem. Należy podkreślić, iż od wielu lat konferencja TransComp cieszy się ogromną popularnością w kraju i za granicą, o czym świadczy ilość zgłoszonych referatów ( w tym roku było 395 ).

Sprawozdanie w pliku pdf.