W dniach 04.09.2017 – 07.09.2017 r. Centrum Kongresowym Hotel Warszawianka w Jachrance odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka. Motto tegorocznej edycji konferencji brzmiało: Inżynieria logistyki a bezpieczeństwo i niezawodność realizacji procesów w systemach transportowych. Konferencja została zorganizowana pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej – prof. Jana Szmidta, Komitetu Transportu PAN i Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego – Pana Ignacego Góry.

Sprawozdanie w pliku pdf.