XLVI Zimowa Szkoła Niezawodności 2018 odbyła się w dniach 7÷13 stycznia 2018 roku w Szczyrku. Hasłem przewodnim konferencji było: „Niezawodność Systemów Technicznych”. Organizatorami byli Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Patronat nad ZSN 2018 pełnił Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk i Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. W konferencji wzięły udział 103 osoby (w tym 1 z zagranicy). Reprezentowały one 17 jednostek naukowych (uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze). Podczas obrad zostało zaprezentowanych (podczas sześciu plenarnych i jednej sesji plakatowej) 51 referatów. Zostały one zrecenzowane przez członków Rady Programowej ZSN i rekomendowane (część warunkowo, po wprowadzeniu modyfikacji) do publikacji w czasopiśmie „Journal of KONBiN”. Nowością były warsztaty z zakresu możliwości zastosowania różnych modułów oprogramowania niezawodnościowo-eksploatacyjnego zorganizowane przez firmę HBM Prenscia. Podczas warsztatów odbyły się również zajęcia praktyczne, gdzie uczestnicy konferencji mieli możliwość praktycznego poznania potencjału oprogramowania.

Sprawozdanie w pliku pdf.