W dniach 05. 12. – 08.12. 2016 r., w hotelu „Hyrny”Międzynarodowa Konferencja Naukowa - TRANSCOMP w Zakopanem, odbyła się XX Konferencja została zorganizowana przez Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego był Dziekan Wydziału Transportu i Elektrotechniki dr hab. inż. Marcin Chrzan prof. nadzw., a patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik.

Sprawozdanie jest dostępne w pliku pdf.