W dniach 27 – 29 lipca 2017 roku w Poznaniu odbył się VII Międzynarodowy Kongres Silników Spalinowych (VII International Congress on Combustion Engines). Głównym organizatorem kongresu było Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych (PTNSS), wsółoragnizatorami zaś Politechnika Poznańska, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku-Białej.
 
Międzynarodowe Kongresy Silników Spalinowych są cykliczną konferencją organizowaną przez PTNSS i lokalne środowiska naukowe. Kongresy PTNSS są organizowane w celu wymiany doświadczeń i wyników prac badawczych z dziedziny silników spalinowych i samochodów oraz rozwoju współpracy i integracji środowiska naukowo-przemysłowego branży motoryzacyjnej. Jednym z głównych celów Kongresów PTNSS jest także promocja na arenie międzynarodowej krajowych osiągnięć naukowo-badawczych w dziedzinie motoryzacji.
 
Sprawozdanie w pliku pdf.