1. dr inż. Maciej Andrzejewski - Stowarzyszenie Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 3. dr hab. inż. Piotr Folęga - Politechnika Śląska
 4. prof. dr hab. inż. Józef Głomb - członek rzeczywisty PAN
 5. dr inż. Ignacy Góra - Urząd Transportu Kolejowego
 6. prof. dr hab. inż. Stanisław Gucma - Akademia Morska w Szczecinie
 7. prof. dr hab. inż. Marek Idzior - Politechnika Poznańska
 8. prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna - Politechnika Warszawska
 9. prof. dr hab. inż. Lech Kobyliński - członek korespondent PAN
 10. dr hab. inż. Mirosław Kowalski - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
 11. prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśnikowski - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 12. dr inż. Jerzy Lejk - Metro Warszawskie Sp z o.o.
 13. prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 14. prof. dr hab. inż. Mirosław Luft - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 15. dr hab. inż. Witold Luty – Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji
 16. prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz - Politechnika Śląska
 17. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 18. prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski - Politechnika Warszawska
 19. dr hab. inż. Andrzej Massel - Instytut Kolejnictwa
 20. prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz - Politechnika Poznańska
 21. dr hab. inż. Jerzy Mikulski - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 22. dr hab. inż. Jakub Młyńczak - Politechnika Śląska
 23. mgr inż. Sławomir Nalewajka – Bombardier Transportation
 24. prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski - Politechnika Wrocławska
 25. dr hab. inż. Tomasz Perzyński - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 26. prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha - Politechnika Poznańska
 27. prof. dr hab. inż. Jacek Pielecha - Politechnika Poznańska
 28. prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski - Akademia Morska w Szczecinie
 29. dr inż. kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski - Urząd Morski w Gdyni
 30. prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza - Politechnika Warszawska
 31. prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk - Politechnika Warszawska
 32. dr hab. inż. Henryk Śniegocki - Uniwersytet Morski w Gdyni
 33. dr hab. inż. Marcin Staniek - Politechnika Śląska
 34. dr hab. inż. Zbigniew Stanik - Politechnika Śląska
 35. dr hab. inż. Andrzej Szarata - Politechnika Krakowska
 36. dr hab. inż. Wojciech Ślączka - Akademia Morska w Szczecinie
 37. prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - Instytut Transportu Samochodowego
 38. prof. dr hab. inż. Franciszek Tomaszewski - Politechnika Poznańska
 39. prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński - Politechnika Warszawska
 40. prof. dr hab. inż. Adam Weintrit - Uniwersytet Morski w Gdyni
 41. mgr inż. Andrzej Wróblewski - Polska Żegluga Morska w Szczecinie
 42. prof. dr hab. Elżbieta Załoga - Uniwersytet Szczeciński