Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Transportu PAN, Combustion Engines, http://www.combustion-engines.eu/

Informacja o czasopiśmie:

Kwartalnik „Combustion Engines” jest międzynarodowym czasopismem naukowym. Unikalną cechą czasopisma jest fakt, że jest ono jednym z nielicznych międzynarodowych specjalistycznych czasopism poświęconym w tak szerokim zakresie tylko i wyłącznie silnikom spalinowym. Na łamach kwartalnika publikowane są prace dotyczące różnych aspektów silników spalinowych, jak: projektowanie, konstrukcja, prace badawczo-rozwojowe, produkcja i eksploatacja, analizy środowiskowe. Dodatkowo prezentowane są prace dotyczące silników o bardzo różnym zastosowaniu – dotyczące silników samochodowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz stacjonarnych, a więc nie tylko silników tłokowych, ale także przepływowych i innych.