- kształtowanie, eksploatacja, ekonomika i modernizacja systemów transportowych,
- zarządzanie działalnością systemów transportowych,
- technologia procesów przewozowych,
- stosowane środki techniczne (infrastruktura i tabor),
- transport kolejowy, samochodowy, lotniczy i wodny,
- multimodalne korytarze transportowe,
- transport w aglomeracjach miejskich.

Komitet został powołany w 1972 r.