Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński

Zastępca Przewodniczącego:

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Prezydium:

prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz
prof. dr hab. inż. Ireneusz Pielecha
dr hab. inż. Wojciech Ślączka
prof. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk - Sekretarz Naukowy