Ważniejsze omawiane sprawy:

  • Referat „Rozwój i modernizacja infrastruktury kolejowej w Polsce (dr inż. Andrzej Żurkowski),
  • Wybory uzupełniające do Komitetu,
  • Określenie struktury Komitetu,
  • Powołanie przewodniczących Sekcji,
  • Określenie programu pracy Komitetu,
  • Powołanie Zespołu ds. innowacyjności w Transporcie,
  • Ustalenie zasad patronowania konferencjom naukowym przez Komitet Transportu,
  • Poparcie kandydatury do Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.