Informacja z posiedzenia KT PAN w dniu 12.05.2022 r. - w pliku pdf.

informacja z posiedzenia kt pan w dniu 12052022