Konferencja Naukowo-Techniczna „Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo Transportowe – LogiTrans" odbywa się od 2003 roku i jest jedną z największych konferencji naukowych z zakresu logistyki. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą logistyką i transportem, w tym budową, eksploatacją i diagnostyką środków transportu, bezpieczeństwem w transporcie, efektywnością systemów transportowych oraz logistyką i transportem w turystyce i rekreacji.

Sprawozdanie w pliku pdf.