W dniach 15-16 listopada 2017 r. w Warszawie odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Najnowsze technologie w transporcie szynowym”, organizowana cyklicznie przez Instytut Kolejnictwa wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej i była platformą wymiany poglądów związanych z problematyką innowacyjności w transporcie szynowym.

Konferencja obejmowała następujące obszary badawcze transportu szynowego:

  • Ruch kolejowy, eksploatacja kolei,
  • Infrastruktura transportu szynowego,
  • Sterowanie ruchem i teleinformatyka kolejowa,
  • Trakcja i pojazdy szynowe,
  • Inżynieria materiałowa i recykling w transporcie szynowym,
  • Organizacja i technologia transportu.

Sprawozdanie w pliku pdf.