W dniach 24-27.04.2017 r., w hotelu „Orle Gniazdo” w Szczyrku, odbyła się XIV Konferencja Naukowo – Techniczna LogiTrans 2017’. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczącym Komitetu Naukowego był Dziekan Wydziału Transportu i Elektrotechniki prof. dr hab. inż. Marcin Chrzan, a patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego w Radomiu prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik. Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia związane z szeroko pojętą logistyką, zarządzaniem, transportem, magazynowaniem, elektroniczną gospodarką oraz edukacją logistyczną i innymi, łączącymi się z tymi zagadnieniami obszarami wiedzy.

Sprawozdanie w pliku pdf.