rail vehicles logo

 

Czasopismo Rail Vehicles -Pojazdy Szynowe publikuje artykuły dotycząca zagadnień konstrukcji, budowy i badań taboru szynowego. Spektrum wydawnicze obejmuje tematykę:

 • badania i rozwój pojazdów szynowych (również tramwaje, metro)
 • technologie mechaniczno-elektryczne
 • technologia nadprzewodnictwa i lewitacji
 • projekt i konstrukcja
 • aspekty środowiskowe
 • produkcja
 • bezpieczeństwo ruchu i transport
 • zarządzanie koleją
 • inżynieria zrównoważonego transportu
 • elektryfikacja kolei
 • inteligentny system transportowy (ITS) i technologia informacyjna
 • utrzymanie infrastruktury kolejowej
 • inspekcja pociągów i kolei
 • technologie budownictwa lądowego
 • interdyscyplinarne badania transportowe

Czasopismo wydawane pod patronatem Komitetu Transportu PAN Rail Vehicles http://www.railvehicles.eu/